Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E1K1

Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E1K1

Продуктов номер: 50240001

Газов филтър A1B1E1 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200. А - органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C)

  • Клас 2; (5000 мл/м²) B - неораганични газове и изпарения (без CO)
  • Клас 2; (5000 мл/м²) E - Серен диоксид и киселинни газове и изпарения
  • Клас 1; (1000 мл/м²); K - Амоняк и органични съединения производни на амоняка
  • Клас 1 (1000 мл/м²)
  • Стандарт: EN 14387; Комплект от 2 броя филтри.

Вики Работно Облекло

45.00 лв.

Сложи в количка