0 0

Връщане и замяна

. Отказ

Вие имате право да се откажете от закупената стока в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина. Крайният срок за анулация е от четиринадесет дни от датата, на която Вие или трето лице, назначено от Вас, (различно от превозвача) е получило стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите посредством ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, по факс или имейл) за Вашето решение да се откажете от договора Ви за покупка.
Контакти на фирмата:

тивв 1 еоод 

гр Русе ул Цариград 29 

Телефон: 0886455222

Е-мейл: office@rabotno-obleklo.bg

За да отговорите на крайния срок за отмяна, е достатъчно да ни изпратите съобщение, че се упражнява правото за анулиране, преди края на периода за анулиране. Можете да използвате приложения формуляр за анулиране, въпреки че това не е задължително.

Изключения от правата за анулиране: Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството, на които индивидуалните изисквания или спецификация от страна на потребителя е от решаващо значение, или които явно са съобразени и изработени с личните изисквания на потребителя (например емблема, бродерия, фирмени отличителни знаци, ситопечат и т.н.), както и за договор и за доставка на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане от съображения за здравето или хигиената, ако тяхната опаковка за съхранение е била отстранена или наранена при получаване (филтри за дихателна защита, и т.н.).

Последици от отказа: Ако се откажете валидно от договора, ние ще Ви възстановим без неоправдано забавяне плащанията, които сме получили от Вас и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която получим уведомление за анулиране на настоящия договор, като използваме същото платежно средство, което сте използвали Вие .Ние можем да възстановим сумата, след като стоките по договора са върнати при нас. Стоката трябва да върнете на адрес Тивв 1 Еоод ул.Цариград 29 тел 0886455222 по куриер или лично без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни уведомили за анулирането на този договор.Крайният срок за плащане ще бъде изпълним, ако изпращането на стоките е преди края на четиринадесет дневния срок.Върнатата от Вас стока трябва да отговаря на търговския вид, в който сте я получили, да не е видимо носена, да няма петна или да не е скъсана. Продуктите трябва да бъдат с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта.Препоръчително е пратката да съдържа и копие от фактурата, за по-бързо и точно удовлетворяване на желанието за анулиране на Вашия договор.

2. Замяна

2.1 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 работни дни от получаването й. За целта е необходимо Клиентът да се свърже с нас - 0886455222/ 0898493112.

2.2 Ако клиентът е получил заявения от него артикул, но иска да го замени, трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка като заплаща куриерската услуга в двете посоки (за връщането на артикула и за доставката на нов).

3. Рекламация

В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел.0886455222

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по – долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail office@rabotno-obleklo.bg . Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от Вас електронен адрес или телефон.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на посочените телефони 0886455222/ 0898493112 Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Tивв 1  еоод  и му се изпраща верния за сметка на  ЕООД. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони 0886455222 Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към гаранционнта карта на продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия, вие трябва да се свържете с нас по e-mail office@rabotno-obleklo.bg  или по телефон 0886455222 / 0898493112 

След приемане на рекламацията като основателна, Тивв1ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност, в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, „Тивв 1 ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.

При отхвърляне на предявената рекламация Тивв 1 “ ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 / тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището, клиента не потърси стоката си, „Тивв 1 ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

При нарушаване на правата му, Клиентът може да сигнализира Комисията за защита на потребителите по електронен път или лично на регионалните й центрове.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.