Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E1K1 P3

Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E1K1 P3

Продуктов номер: 50250001

Газов филтър A1B1E1 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200.

  • А - органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 2; (5000 мл/м²)
  • B - неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 2; (5000 мл/м²)
  • E - Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 1; (1000 мл/м²)
  • K - Амоняк и органични съединения производни на амоняка (1000 мл/м²)
  • P - Частици (прах) - висока ефикасност (EN 143)
  • Стандарти: EN 14387; EN 143
  • Комплект от 2 броя филтри.

Вики Работно Облекло

69.20 лв.

Сложи в количка