Комбиниран филтър ADVANTAGE A1B1E1

Комбиниран филтър ADVANTAGE A1B1E1

Продуктов номер: 51110001

Газов филтър A1B1E1 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200. А - органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C)

  • Клас 1; B - неораганични газове и изпарения (без CO)
  • Клас 1; E - Серен диоксид и киселинни газове и изпарения
  • Клас 1; Максимално позволена концентрация на газ за Клас 1: 1000мл/м² (0.1 об.%)
  • Стандарт: EN 14387
  • Комплект от 2 броя филтри.

Вики Работно Облекло

24.20 лв.

Сложи в количка